Facebook

Zdokonalovat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zdokonalovat <co>.

Význam: Zdokonalovat znamená zlepšovat, vylepšovat, vytvářet nebo dosahovat vyšší úrovně kvality.

tříbit

Tříbit znamená postupně zdokonalovat něco, nebo se něčemu věnovat s cílem dosáhnout dokonalosti.

tepat

Tepat znamená rychle běžet, často vyjadřuje útěk ze strachu nebo rychlé zachránění.

vytepávat

Vytepávat znamená silou nebo úsilím zničit nebo zmást; často se používá pro zničení něčí česti nebo důstojnosti.

Podobná synonyma

tepat (srdce)

Tepat je jedním z hlavních funkcí srdce a znamená kontinuální, opakováním stahů vyvolávanou kontrakci.

tepat <co>

Tepat znamená střílet postupně velké množství kulometných nebo ostrých střel z automatické zbraně.

tříbit se

Tříbit se znamená zdokonalovat se, zlepšovat se a posouvat vpřed v osobním i pracovním životě.

tříbit (chování)

Tříbit znamená vyvíjet pečlivou péči, aby se chování nebo schopnosti zlepšily.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

tříbit (vkus)

Tříbit znamená zdokonalovat, očišťovat a utvářet něco tak, aby se zlepšila kvalita. V případě vkusu se jedná o výběr a učení se rozpoznávat a oceňovat to dobré.

tříbit <co>

Tříbit znamená odstraňovat nežádoucí vlastnosti nebo zlepšovat něco na základě přesného zkoumání a oprav.