Facebook

Nemorální - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nemorální.

Význam: Nemorální znamená, že jednání, činy nebo postoje jsou proti přijatelným morálním standardům.

nemravný

Nemravný je to, co je nemorální, neslušné a nezdvořilé.

amorální

Amorální se odkazuje k jednání, které je neetické a nezákonné.

imorální

Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

mravný

Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

neetický

Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

Žádná další podobná synonyma k nemorální jsme nenašli.