Facebook

Nejvýznamnější - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nejvýznamnější.

Význam: Nejvýznamnější: nejdůležitější, nejvýznamnější, nejmocnější.

největší

Největší znamená nejvíce, největší, nejvyšší, nejmohutnější nebo největší množství.

nejvyšší

Nejvyšší je největší, nejmocnější nebo nejvyšší možná úroveň.

nejdůležitější

Nejdůležitější znamená nejvíce závažné, nejdůležitější nebo nejvyšší prioritou.

špičkový

Vynikající, vysoce kvalitní, mimořádné, nejlepší.

rekordní

Rekordní je jedním způsobem, jak popsat stav nebo úroveň, která je nejvyšší dosud dosáhlá.

Podobná synonyma

největší měrou

Největší měrou znamená co nejvíce, co je možné.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

nejvyšší vrstva (vládnoucí)

Nejvyšší vrstva je označení pro vládnoucí skupinu, která má v dané společnosti nejvyšší moc.

nejvyšší moc státu

Nejvyšší moc státu je schopnost vládnout, vytvářet a prosazovat zákony a rozhodnutí, která jsou ve veřejném zájmu.

nejvyšší spád

Nejvyšší spád je největší změna výšky v daném úseku terénu.

chvála (nejvyšší)

Chvála je ocenění, uznání nebo pochvala pro něco, co je dobré, užitečné nebo vzácné.