Facebook

Chvála (nejvyšší) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu chvála (nejvyšší).

Význam: Chvála je ocenění, uznání nebo pochvala pro něco, co je dobré, užitečné nebo vzácné.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

Podobná synonyma

stupeň

Stupeň je úroveň, stupínek nebo krok získaný nebo získaný. Může se týkat vzdělání, výkonu nebo úspěchu.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

třetí říše

Třetí říše byla nacistická Německá říše vládnutá Adolfem Hitlerem 1933-1945.

třetí

Třetí je pořadové číslo ve třídě, ve většině případů se jedná o hodnotu trojnásobnou.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

třetí v řadě

Třetí v řadě je pojem označující postavení nějaké věci nebo osoby mezi dvěma jinými.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.