Facebook

Nejvyšší - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu nejvyšší.

Význam: Nejvyšší je největší, nejmocnější nebo nejvyšší možná úroveň.

největší

Největší znamená nejvíce, největší, nejvyšší, nejmohutnější nebo největší množství.

nejdůležitější

Nejdůležitější znamená nejvíce závažné, nejdůležitější nebo nejvyšší prioritou.

nejvýznamnější

Nejvýznamnější: nejdůležitější, nejvýznamnější, nejmocnější.

špičkový

Vynikající, vysoce kvalitní, mimořádné, nejlepší.

rekordní

Rekordní je jedním způsobem, jak popsat stav nebo úroveň, která je nejvyšší dosud dosáhlá.

Podobná synonyma

největší měrou

Největší měrou znamená co nejvíce, co je možné.