Facebook

Největší - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu největší.

Význam: Největší znamená nejvíce, největší, nejvyšší, nejmohutnější nebo největší množství.

nejvyšší

Nejvyšší je největší, nejmocnější nebo nejvyšší možná úroveň.

nejdůležitější

Nejdůležitější znamená nejvíce závažné, nejdůležitější nebo nejvyšší prioritou.

nejvýznamnější

Nejvýznamnější: nejdůležitější, nejvýznamnější, nejmocnější.

špičkový

Vynikající, vysoce kvalitní, mimořádné, nejlepší.

rekordní

Rekordní je jedním způsobem, jak popsat stav nebo úroveň, která je nejvyšší dosud dosáhlá.

Podobná synonyma

nejvyšší spád

Nejvyšší spád je největší změna výšky v daném úseku terénu.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

nejvyšší vrstva (vládnoucí)

Nejvyšší vrstva je označení pro vládnoucí skupinu, která má v dané společnosti nejvyšší moc.

chvála (nejvyšší)

Chvála je ocenění, uznání nebo pochvala pro něco, co je dobré, užitečné nebo vzácné.

nejvyšší moc státu

Nejvyšší moc státu je schopnost vládnout, vytvářet a prosazovat zákony a rozhodnutí, která jsou ve veřejném zájmu.