Facebook

Nejvyšší vrstva (vládnoucí) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu nejvyšší vrstva (vládnoucí).

Význam: Nejvyšší vrstva je označení pro vládnoucí skupinu, která má v dané společnosti nejvyšší moc.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

Podobná synonyma

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

skupina

Skupina je seskupení lidí, jejichž členové sdílejí společné zájmy, cíle nebo kvalitu.

politický

Politický se týká vlády, zákonů a politických institucí a procesů, které se vytvářejí a provádějí, aby se řídily společnosti.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

podezřelý (politicky)

Osoba nebo skupina, která je považována za potenciálního činitele politického porušení zákona, morálky nebo etiky.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.