Facebook

Nastínit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nastínit.

Význam: Nastínit znamená zobecnit, shrnout nebo zobrazit osnovu či základní rysy čeho/čeho.

nakreslit

Používá se pro vyjádření myšlenek, nápadů či představ pomocí obrázků, čar a symbolů.

načrtnout

Načrtnout znamená nakreslit základní schéma nebo obrysy něčeho; shrnuto do 120 znaků: nakreslit obrysy, základní schéma.

naskicovat

Naskicovat: vyjádřit či vytvořit náčrt, rukopis, obraz nebo nápad.

rozvrhnout

Rozvrhnout znamená uspořádat časovou strukturu, aby všechny úkoly mohly být dokončeny v určitém časovém období.

znázornit

Znázornit znamená dát něčemu tvar, představit to graficky nebo symbolicky.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

popsat

Popsat: vyjadřovat něco verbálně nebo písemně; shrnuto do 120 znaků: vyjádřit něco slovy nebo písmem.

Podobná synonyma

nakreslit <co>

Nakreslit: vyjádřit obrazem, pomocí tahů, znaků nebo jinými prostředky.

znázornit <co>

Znázornit: vyjádřit něco obrazem nebo symbolem.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

postup

Postup je série kroků k dosažení cíle, které jsou provedeny v určitém pořadí.

naznačit (letmo)

Naznačit znamená naznačovat nebo naznačit něco jemně, nenápadně nebo letmo.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

rozvrhnout (počítáním)

Rozvrhnout znamená rozdělit do částí nebo rozdělit na jednotlivé části a počítat jednotlivé části.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

naznačit (pokračování)

Naznačit znamená dát najevo něco náznakem, tj. přímou či nepřímou narážkou, aluzí, nápadem apod.

naznačit (otázku)

Naznačit: dát náznak, naznačovat; představit něco náznakem nebo alespoň potenciální možnost.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.