Facebook

Nastínit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nastínit.

Význam: Nastínit znamená zobecnit, shrnout nebo zobrazit osnovu či základní rysy čeho/čeho.

nakreslit

Používá se pro vyjádření myšlenek, nápadů či představ pomocí obrázků, čar a symbolů.

načrtnout

Načrtnout znamená nakreslit základní schéma nebo obrysy něčeho; shrnuto do 120 znaků: nakreslit obrysy, základní schéma.

naskicovat

Naskicovat: vyjádřit či vytvořit náčrt, rukopis, obraz nebo nápad.

rozvrhnout

Rozvrhnout znamená uspořádat časovou strukturu, aby všechny úkoly mohly být dokončeny v určitém časovém období.

znázornit

Znázornit znamená dát něčemu tvar, představit to graficky nebo symbolicky.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

popsat

Popsat: vyjadřovat něco verbálně nebo písemně; shrnuto do 120 znaků: vyjádřit něco slovy nebo písmem.

Podobná synonyma

popsat <co>

Popsat význam: vyjádřit význam slova v jednoduchých slovech.

postup

Postup je proces, který se skládá z jasně definovaných kroků, které jsou určeny k dosáhnutí cíle.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

nakreslit <co>

Nakreslit: vyjádřit obrazem, pomocí tahů, znaků nebo jinými prostředky.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.

naznačit (pokračování)

Naznačit znamená dát najevo něco náznakem, tj. přímou či nepřímou narážkou, aluzí, nápadem apod.

naznačit (otázku)

Naznačit: dát náznak, naznačovat; představit něco náznakem nebo alespoň potenciální možnost.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

naznačit

Ukázat směr, naznačit pravděpodobný vývoj nebo předpokládaný výsledek.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.