Facebook

Mořit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu mořit se.

Význam: Moření se znamená vystavení se vodě, aby člověk obnovil svou energii a revitalizoval své tělo a mysl.

namáhat se (s úlohou)

Snažit se o úspěch, soustředit se, vyvinout úsilí a zapojit všechny schopnosti k dosažení cíle.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností, která vyžaduje značnou energii a úsilí.

lopotit se

Lopotit se znamená usilovat o něco s veškerými silami a námahou, aby se člověk dostal k vytyčenému cíli.

hmoždit se

Hmoždit se znamená mít nezákonnou a neetickou výhodu nebo být v něčem privilegován.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

soužit se

Žít společně, být dohromady; soužití je sdílením života, pochopením a úctou.

Podobná synonyma

trápit

Trápit: provádět činnosti nebo podnikat kroky, které způsobují fyzickou či psychickou bolest, utrpení nebo úzkost.

soužit

Soužití je společný život dvou nebo více lidí, kteří si vzájemně poskytují podporu a pomoc.

namáhat se

Namáhat se znamená snažit se vynaložit úsilí, abych dosáhl nějakého cíle.

trápit se

Trápit se znamená trpět a zažívat těžkosti nebo bolest, které ovlivňují emoční a fyzickou pohodu.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.