Facebook

Nanejvýš - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nanejvýš.

Význam: Nejvyšším stupněm, největším množstvím nebo největším významem.

ledaže

Ledaže = pouze tehdy, pokud, za předpokladu, že.

jen

Jen je předložka, která se používá k omezení nebo zmírnění významu následujícího slova nebo věty.

vyjma

Vyjma znamená mimo, vedle, kromě nebo krom jiného.

než

Než je spojka; užívá se pro porovnání dvou věcí, situací nebo myšlenek.

leč

Leč znamená "ale", je to spojka užívaná k označení protikladu.

jenom

Jenom: pouze, právě, jen, jediný, jediným, výlučně.

pouze

Pouze znamená jen, přesně, jedině, výlučně a nic jiného.

toliko

Toliko znamená pouze a přesně to, co je třeba, nic více, nic méně.

nejvýše

Nejvýše: na nejvyšší úrovni, s nejvyšší možnou kvalitou.

v nejlepším případě

Nejlepší případ je situace, kdy se všechny okolnosti, podmínky a výsledky shodují s očekáváními.

leda

Leda je obecné slovo pro nejmenší možnou míru, používané pro přenesení významu "jen" nebo "jenom".

Podobná synonyma

v případě že

V případě že se používá pro vymezení podmínky, při které se má něco uskutečnit, ať už je to událost, akce nebo jiná situace.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.

v každém případě

V každém případě znamená, že se všechno musí udělat bez ohledu na okolnosti nebo postupy.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

nejvýše možný

Nejvýše možný: maximální, nejvyšší, největší, nejintenzivnější, nejmohutnější.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.