Facebook

Leč - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu leč.

Význam: Leč znamená "ale", je to spojka užívaná k označení protikladu.

leda

Leda je spojka znamenající pouze, jen, jedině nebo výhradně. Užívá se k zdůraznění jediného, nejdůležitějšího.

ledaže

Pouze v případě, že.

jen

Jen je časový údaj, předložka nebo částice, která znamená „jen“, „jen“ nebo „jenom“.

vyjma

Vyjma znamená "s výjimkou", tedy "kromě".

než

Než je spojka, která se používá k porovnání, souhlasu nebo nesouhlasu s čímkoliv.

ale

Ale je interjekce, která označuje nesouhlas, zděšení, údiv nebo překvapení.

avšak

Avšak je spojovací slovo označující protiklad mezi dvěma větami nebo myšlenkami. Překládá se jako "nicméně" nebo "přesto".

však

Však je spojka, která se používá k označení rozporu mezi něčím, co bylo řečeno a následující informací.

jenže

Jenže je příslovcem, které vyjadřuje názor nebo výhradu, která odporuje tomu, co se očekávalo.

lov

Lov je druh aktivity, při které se člověk snaží chytit nebo ulovit zvířata či jiné živočichy.

nanejvýš

Nejvyšším stupněm, největším množstvím nebo největším významem.

jenom

Jenom: pouze, právě, jen, jediný, jediným, výlučně.

pouze

Pouze znamená jen, přesně, jedině, výlučně a nic jiného.

toliko

Toliko znamená pouze a přesně to, co je třeba, nic více, nic méně.

Podobná synonyma

jestliže však

Jestliže však: pokud je tomu tak, následuje jiný postup.

přece však

Přece však = Navzdory tomu/přesto.