Facebook

Než - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu než.

Význam: Než je spojka; užívá se pro porovnání dvou věcí, situací nebo myšlenek.

ledaže

Ledaže = pouze tehdy, pokud, za předpokladu, že.

jen

Jen je předložka, která se používá k omezení nebo zmírnění významu následujícího slova nebo věty.

vyjma

Vyjma znamená mimo, vedle, kromě nebo krom jiného.

nanejvýš

Nejvyšším stupněm, největším množstvím nebo největším významem.

leč

Leč znamená "ale", je to spojka užívaná k označení protikladu.

jenom

Jenom: pouze, právě, jen, jediný, jediným, výlučně.

pouze

Pouze znamená jen, přesně, jedině, výlučně a nic jiného.

toliko

Toliko znamená pouze a přesně to, co je třeba, nic více, nic méně.

Žádná další podobná synonyma k než jsme nenašli.