Facebook

Míchat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu míchat.

Význam: Míchat znamená smíchat různé ingredience dohromady, aby vznikl požadovaný produkt.

mísit

Mísit znamená smíchat více ingrediencí rozdílného původu dohromady, aby vytvořily připravené jídlo nebo nápoj.

hníst

Hníst je proces rozkladu organických látek, který buď produkuje teplo nebo napomáhá uvolňování živin pro růst rostlin.

promíchávat

Promíchávat znamená míchat nebo smíchat různé ingredience, komponenty nebo prvky dohromady.

smíchávat

Smíchávat znamená míchat nebo kombinovat různé složky nebo části dohromady.

směšovat

Míchat, kombinovat, slučovat, přimíchávat.

plést

Plést znamená vzájemně propojovat jednotlivé vlákna nebo vlákena tak, aby vznikl ucelený výrobek.

zaměňovat <co za co>

Zaměňovat znamená vyměnit či nahradit jeden předmět nebo jev druhým.

přehazovat (karty)

Přehazovat = vyměňovat si pořadím karty, poté co jsou rozdány.

přeskupovat

Přeskupovat znamená upravovat nebo přemístit položky, aby vytvořily nový uspořádání.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.

rozčilovat

Rozčilovat se znamená projevovat silnou negativní emoci a nespokojenost vůči něčemu.

mixovat

Mixovat znamená smíchat nebo promíchat různé ingredience, hudební skladby nebo další.

plést (dohromady)

Plést znamená skládat nebo provlékat jednu věc do druhé; vytvářet tak složité vzory nebo účesy.

nerozlišovat

Nerozlišovat znamená přehlížet rozdíly mezi věcmi nebo lidmi.

Podobná synonyma

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

pochvalovat si <koho n. co>

Pochvalovat si něco/někoho: oslavovat sám sebe za úspěch či dobrý výkon.

svatořečit <koho>

Svatořečit znamená oslavovat, chválit nebo zdůraznit významnou osobu nebo činnost.

vyživovat <koho>

Vyživovat znamená poskytovat potravu a další věci potřebné k životu.

hodnotit <koho n. co>

Hodnotit je posuzovat a vyjadřovat názor na něčí činy, výkony nebo jiné věci.

pohostit <koho>

Pohostit znamená přijmout a poskytnout pohostinnost, občerstvení a dobré zacházení během setkání.

obhájit <koho>

Obhájit: předložit argumenty a důkazy pro potvrzení správnosti (svých tvrzení, názorů, činů atd.) člověka/skupiny.

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

považovat se <za koho n. co>

Považovat se za někoho nebo za něco znamená přijímat, že se naše identity nebo postavení odpovídá této osobě nebo věci.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

pobláznit <koho>

Pobláznit znamená udělat z něj něco jiného než jeho normální stav, například z něj udělat blázna.

naučit <koho co>

Naučit: předat informace, zkušenosti nebo dovednosti člověku, aby je mohl použít.

osvobodit <koho>

Uvolnit někoho z pout, povinností nebo jiného omezení/závazku.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

tišit <koho>

Tišit znamená potlačovat či utišovat něčí hlas, zvuky nebo výkřiky.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

uvědomit <koho>

Uvědomit si někoho znamená vnímat a chápat jeho myšlenky, činy a pocity.

naléhat <na koho>

Vyžadovat po někom okamžité jednání silným způsobem; nutit někoho aby udělal něco bez odkladu.

zmást <koho>

Zmást : Usměrňovat jeho myšlení, aby se ve vztahu k něčemu nedokázal rozhodnout nebo udělat správný krok.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.