Facebook

Míchat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu míchat.

Význam: Míchat znamená smíchat různé ingredience dohromady, aby vznikl požadovaný produkt.

mísit

Mísit znamená smíchat více ingrediencí rozdílného původu dohromady, aby vytvořily připravené jídlo nebo nápoj.

hníst

Hníst je proces rozkladu organických látek, který buď produkuje teplo nebo napomáhá uvolňování živin pro růst rostlin.

promíchávat

Promíchávat znamená míchat nebo smíchat různé ingredience, komponenty nebo prvky dohromady.

smíchávat

Smíchávat znamená míchat nebo kombinovat různé složky nebo části dohromady.

směšovat

Míchat, kombinovat, slučovat, přimíchávat.

plést

Plést znamená vzájemně propojovat jednotlivé vlákna nebo vlákena tak, aby vznikl ucelený výrobek.

zaměňovat <co za co>

Zaměňovat znamená vyměnit či nahradit jeden předmět nebo jev druhým.

přehazovat (karty)

Přehazovat = vyměňovat si pořadím karty, poté co jsou rozdány.

přeskupovat

Přeskupovat znamená upravovat nebo přemístit položky, aby vytvořily nový uspořádání.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.

rozčilovat

Rozčilovat se znamená projevovat silnou negativní emoci a nespokojenost vůči něčemu.

mixovat

Mixovat znamená smíchat nebo promíchat různé ingredience, hudební skladby nebo další.

plést (dohromady)

Plést znamená skládat nebo provlékat jednu věc do druhé; vytvářet tak složité vzory nebo účesy.

nerozlišovat

Nerozlišovat znamená přehlížet rozdíly mezi věcmi nebo lidmi.

Podobná synonyma

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

plést (svetr)

Plést znamená tkaním vláken z nití a provázků dohromady vzájemně propojit a vytvořit tím pevnou strukturu, jako je například svetr.

zdržet <koho n. co>

Zdržet se znamená odložit nebo zabránit něčemu, odmítnout, odložit nebo odříci něco nebo někoho.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby se jí ublížilo nebo aby se jí vzala její svoboda.

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

dát se <do koho>

Zaměřit se na někoho/něco; přijmout (či odmítnout) jeho/jeho požadavky.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléknout člověka do ozdobného oblečení pro slavnostní příležitost.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do pracovního poměru s finanční odměnou za práci.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

poctít <koho>

Uctít: ocenit něčí zásluhy, význam a důstojnost, projevit úctu a pozornost.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít na místo nebo do domu někoho jiného, aby se s ním setkal.

rozněcovat <koho n. co>

Rozněcovat znamená vzbuzovat a udržovat zájem o nějakou činnost nebo myšlenku.

hubovat <koho>

Vyjadřovat se vysmívavě, ponižujícím způsobem nebo kritizovat někoho.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a obvykle romantická činnost, kdy se dva lidé dotýkají rty.

prohnat <koho>

Prohnat znamená rychle projet, předjet nebo předběhnout alespoň s částečnou změnou směru.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

dohonit <koho>

Dohonit znamená vyčerpat danou osobu ve vzdálenosti, kterou mezi sebou máte.

zneklidnit <koho>

Zneklidnit znamená vzbudit ve vnímající osobě úzkost, neklid nebo strach.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

zarmoutit <koho>

Zarmoutit znamená vyvolat smutek nebo trápení, obvykle skrze zklamání nebo tragickou událost.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.