Facebook

Lít - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu lít.

Význam: Lít znamená být obzvlášť aktivní, intenzivní a vysoce energický.

polévat <co>

Polévat znamená pokropit něco tekutinou, například jídlo nebo salát.

rozlévat

Rozlévat znamená rozdělovat něco do více částí, často pomocí rozprašování nebo rozdělování tekutin.

cintat

Cintat znamená okamžitě provádět, urychleně dělat či uspěchat.

nalévat

Nalévat znamená přelívat tekutinu z jedné nádoby do druhé nebo prosakovat tekutinu do nějakého prostoru.

nalévat (čaj)

Dolit tekutinu do nádoby.

vylévat (vodu)

Vylévat znamená odtékat nebo odlivat (např. vodu) z nádoby nebo místa.

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vystříkat velké množství tekutiny, jako je například krev.

pít (hltavě)

Pít hltavě znamená pít rychle a neuváženě, často více než je zdravé.

slévat (olovo)

Slévat znamená tavením různých kovů, zde olova, do určitého tvaru.

formovat

Formovat znamená přetvářet, utvářet, vytvářet nebo tvarovat něco, co již existuje.

pršet (prudce)

Pršet prudce znamená intenzivní a rychlý déšť.

téci

Téct znamená pohybovat se proudem, hladce a bez přerušení.

Podobná synonyma

prudce

Rychle, energicky, intenzivně; prudce znamená vyvíjení rychlého, silného tlaku nebo akce.

růst (prudce)

Zvýšení míry nebo intenzity, zpravidla v krátkém časovém úseku.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

polykat (hltavě)

Polykat - hltat rychle a bez úpravy potravu či tekutinu.

nalévat se

Pít alkoholické nápoje ve velkém množství.

vyjet (prudce)

Vyjet prudce znamená rychle odjet, vyjet z místa nebo z křižovatky.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

prolévat

Rozlit, vylít, vyprázdnit; vytékat, vytekat, vylévat.

pršet

Pršet je přirozený meteorologický jev, kdy se z oblohy snáší kapky deště.

kalit (vodu)

Kalit vodu znamená přidávat do ní kameny nebo jinou materiál, aby se zvýšila její hrubost a zmírnily se škodlivé látky.

pršet (drobně)

Pršet znamená padat malé kapky deště.

formovat se

Formovat se znamená vytvářet si svůj vlastní charakter, vyvíjet se a získávat zkušenosti.

krev

Krev je tekutina, která obaluje buňky v lidském těle a dodává jejich živiny a kyslík. Přenáší také odpadní produkty z těla ven.

vystupovat prudce

Hastily emerge, move quickly and forcefully.

hltavě pít

Hltavě pít znamená pít rychle a s velkým žádostivostí.

napustit (vodu)

Napustit znamená doplnit nádobu nebo systém vodou až do požadovaného objemu.

vanout (prudce)

Vanout se obecně vztahuje k odchodu, odlivu nebo zmizení. Prudce vanout znamená rychlý či náhlý odchod.

vyhrnout se (prudce)

Rychle se odprostit od situace, uniknout nebo se rychle pohybovat.

vyskočit (prudce)

Vyskočit prudce znamená skočit náhle a rychle, obvykle s velkou silou.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

vytékat (prudce)

Vytékat znamená vytekat rychle a silně; v obraze: proud vody se řítí do dolu.

uzavřít (vodu)

Uzavřít vodu znamená zabránit jejímu odtoku, odčerpání nebo nežádoucímu vstupu.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

prolévat (slzy)

Prolévat znamená vyvíjet silný a nesouvislý tok (např. slz).

vytáhnout (prudce)

Vytáhnout prudce znamená rychle vytáhnout, vytrhnout nebo vytáhnutím vyvolat náhlou akci.

přijet (prudce)

Přijet prudce znamená rychle dorazit, dostat se na místo určení.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.