Facebook

Rozlévat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozlévat.

Význam: Rozlévat znamená rozdělovat něco do více částí, často pomocí rozprašování nebo rozdělování tekutin.

polévat <co>

Polévat znamená pokropit něco tekutinou, například jídlo nebo salát.

cintat

Cintat znamená okamžitě provádět, urychleně dělat či uspěchat.

lít

Lít znamená být obzvlášť aktivní, intenzivní a vysoce energický.

nalévat

Nalévat znamená přelívat tekutinu z jedné nádoby do druhé nebo prosakovat tekutinu do nějakého prostoru.

Podobná synonyma

nalévat se

Pít alkoholické nápoje ve velkém množství.

polévat (květiny)

Zalévat květiny, aby se udržely v dobrém stavu.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

nalévat (čaj)

Dolit tekutinu do nádoby.