Facebook

Nalévat (čaj) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nalévat (čaj).

Význam: Dolit tekutinu do nádoby.

vylévat (vodu)

Vylévat znamená odtékat nebo odlivat (např. vodu) z nádoby nebo místa.

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vystříkat velké množství tekutiny, jako je například krev.

pít (hltavě)

Pít hltavě znamená pít rychle a neuváženě, často více než je zdravé.

slévat (olovo)

Slévat znamená tavením různých kovů, zde olova, do určitého tvaru.

formovat

Formovat znamená přetvářet, utvářet, vytvářet nebo tvarovat něco, co již existuje.

pršet (prudce)

Pršet prudce znamená intenzivní a rychlý déšť.

téci

Téct znamená pohybovat se proudem, hladce a bez přerušení.

Podobná synonyma

formovat se

Formovat se znamená vytvářet si svůj vlastní charakter, vyvíjet se a získávat zkušenosti.

téci (řeka)

Téci znamená proudit, plynout - obecně se tedy může použít pro řeky, potoky a další vodní toky.

prudce

Rázně, náhle a s velkou silou.

vytáhnout (prudce)

Vytáhnout prudce znamená rychle vytáhnout, vytrhnout nebo vytáhnutím vyvolat náhlou akci.

vytékat (prudce)

Vytékat znamená vytekat rychle a silně; v obraze: proud vody se řítí do dolu.

vyskočit (prudce)

Vyskočit prudce znamená skočit náhle a rychle, obvykle s velkou silou.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

prudce vrazit (do kuchyně)

Silně a rychle praštit do kuchyně.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.

slít (víno)

Slít znamená vyčerpat víno ze sudu nebo láhve do jiné nádoby, aby bylo připraveno k servírování.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

téci proudem

Rozmáhat se rychle a volně, být nezadržitelný; být naléhavý a silný jako proud.

pršet

Pršet znamená padat kapky deště.

silné (řecké) víno

Silné víno je husté, silné víno s vysokým obsahem alkoholu, které se vyrábí z koncentrovaných moštů.

růst (prudce)

Zvýšení míry nebo intenzity, zpravidla v krátkém časovém úseku.

vystupovat prudce

Hastily emerge, move quickly and forcefully.

hltavě pít

Hltavě pít znamená pít rychle a s velkým žádostivostí.

prolévat (slzy)

Prolévat znamená vyvíjet silný a nesouvislý tok (např. slz).

nabrat (vodu)

Nabrat znamená vodu odebírat z přírodního zdroje, například řeky, jezera nebo moře.

nahromadit (vodu)

Sbírat/skládat/shromažďovat vodu ve velkém množství.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

vát (prudce)

Vát znamená rychle se pohybovat nebo se otáčet.

krev

Krev je tekutina, která se skládá z bílkovin, cukrů a minerálů, a která cirkuluje po celém těle.

šumivé víno

Víno se šumivým efektem, které vzniká oxidací nebo fermentací.