Facebook

Pachtit se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pachtit se.

Význam: Pachtit se znamená snažit se něco udělat, trápit se nebo stále pracovat na něčem.

namáhat se

Přemáhat se; intenzivně se snažit dosáhnout nějakého cíle, ať už fyzického nebo duševního.

lopotit se

Lopotit se znamená dělat něco náročného, únavného a časově náročného, při čemž se člověk snaží dosáhnout určitého cíle.

dřít se

Pracovat tvrdě, soustředěně a ve velkém tempu; velmi intenzivně a s velkou snahou dosáhnout cíle.

mořit se

Vystavovat se kontinuálnímu působení vody, ať už ve formě koupání nebo plavání.

honit se

Honit se znamená urychleně se hnát, aby se něco stihlo, nebo aby se někam dostalo.

štvát se

Štvát se znamená být zuřivým nebo hněvivým kvůli něčemu, co se stalo.

usilovat <oč>

Usilovat je vyvíjet velké úsilí a úžasnou energii, aby se dosáhlo cíle nebo výsledku.

trmácet se

Pohybovat se zmateně, bezcílně, všemi směry, aniž by člověk věděl, kam míří.

plahočit se

Plahočit se znamená hýbat se rychle se značnou námahou, obvykle s úsilím dostat se z místa na místo.

táhnout se

Znamená to snažit se, zabírat více prostoru nebo se ujmout vedení.

Podobná synonyma

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se cíleně o něco, pečlivě a úporně pracovat, aby člověk dosáhl daného cíle.

štvát

Štvát je zneužívat, napadat nebo obviňovat někoho nespravedlivě, často v nepřátelské nebo agresivní formě.

táhnout

Táhnout znamená silně a opakovaně přitahovat či táhnout něco, aby se pohybovalo směrem dopředu.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

mořit

Mořit se označuje jako odporovat a překážet něčemu nebo někomu, aby se nespěchalo nebo nedosahovaly určitého cíle.

honit si ho

Honit si ho znamená usilovat o něco, co je velmi obtížné dosáhnout.

dřít

Dřít znamená namáhavou práci, úporné snažení se s cílem dosáhnout výsledku.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.

usilovat

Usilovat znamená systematicky a úporně pracovat za účelem dosáhnout cíle.

honit (sukně)

Ohnutí, zkrácení, lemování nebo obšití sukně, aby se zvýraznily její linie.