Facebook

Koryto (řeky) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu koryto (řeky).

Význam: Koryto je technický termín pro kanál nebo potok, který je vykopaný, aby reguloval průtok vody.

lůžko

Lůžko je nábytek sloužící k odpočinku a spánku.

postel

Postel je pohodlné místo, kde si můžete lehnout a odpočívat. Je to místo, na kterém můžete spát a relaxovat.

pelech

Pelech je pojem označující místo, kde se zvíře odpočívá a chrání před nepřízní počasí.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

spodní vrstva

Spodní vrstva je nejnižší část něčeho, obvykle představující základní principy nebo struktury.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

řečiště

Řečiště je místo, kde se přenáší řeč, dialog, debata nebo jiný druh komunikace.

Podobná synonyma

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho/čeho se obávat - být obezřetný a předvídavý, abych se vyhnul nebezpečí, neštěstí nebo neúspěchu.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: způsobit, že něco nastane, zařídit, aby se něco stalo.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

investovat <do čeho>

Investovat: vložit peníze do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo jiného výnosu.

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená sdílet zkušenosti, informace nebo vztahy. Shrnuto: Spojení znamená sdílet zkušenosti, informace nebo vztahy.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

pocházet <z čeho>

Pocházet je slovo označující původ, zdroj nebo inspiraci něčeho. Například pocházet z něčeho znamená, že to něco pochází z toho.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.