Facebook

Konvoj - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu konvoj.

Význam: Konvoj je skupina vozidel, která cestuje v jednom směru s jedním cílem.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina lidí, kteří provázejí nějakou osobu, aby ji ochránili.

eskorta

Eskorta je osoba, která doprovází někoho jiného na veřejnosti nebo na cestách.

řada (dopravních prostředků)

Řada je pojem označující sérii dopravních prostředků, které jsou navzájem spojené a plní stejnou či podobnou službu.

kolona

Kolona je vertikální soubor dat nebo informací, který je obvykle umístěn v tabulce či seznamu.

Podobná synonyma

řada

Řada je pořadí nebo série jednotlivých částí či prvků, které tvoří souvislý celek.

doprovod

Doprovod je společnost, která jde s někým jiným, často aby ho ochránila nebo pomohla mu zažít lepší zážitek.

doprovod (dívky)

Doprovod znamená doprovázení někoho, obvykle ženy, při společenských událostech.

řada (tónů)

Souvislá řada stejných či stupňovitých tónů, které vytváří melodii.

ozbrojený

Ozbrojený znamená vyzbrojený zbraní, municí či jinými zařízeními pro boj.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

řada (aut)

Řada je souvislý seznam položek, které jsou uspořádány podle nějakého klíče nebo seřazení.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

řada aut n. lidí (dlouhá)

Řada aut je soubor osob spojených sdílením stejného zájmu či účelu.

obranná řada

Obranná řada je soubor pozic, obran a strategií, které jsou používány k ochraně před útokem nebo k obraně stávajících pozic.

řada (útočná)

Řada (útočná) je série útočných akcí vedených ve snaze získat vítězství.