Facebook

Eskorta - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu eskorta.

Význam: Eskorta je osoba, která doprovází někoho jiného na veřejnosti nebo na cestách.

doprovod (ozbrojený)

Doprovod ozbrojený je skupina osob, která ochrání určitou osobu nebo skupinu lidí před nebezpečím.

řada (dopravních prostředků)

Řada je pojem označující sérii dopravních prostředků, které jsou navzájem spojené a plní stejnou či podobnou službu.

kolona

Kolona je vertikální soubor dat nebo informací, který je obvykle umístěn v tabulce či seznamu.

Podobná synonyma

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

řada aut n. lidí (dlouhá)

Řada aut je soubor osob spojených sdílením stejného zájmu či účelu.

řada (tónů)

Souvislá řada stejných či stupňovitých tónů, které vytváří melodii.

řada

Řada je pořadí, ve kterém se objevují postupně různé věci nebo činnosti; často se vyskytující soubor prvků či akcí.

ozbrojený

Ozbrojený znamená vyzbrojený zbraní, municí či jinými zařízeními pro boj.

doprovod (dívky)

Doprovod znamená doprovázení někoho, obvykle ženy, při společenských událostech.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

doprovod

Doprovod je osoba, která jde s někým jiným a pomáhá mu či jí.

řada (útočná)

Řada (útočná) je série útočných akcí vedených ve snaze získat vítězství.

řada (aut)

Řada je souvislý seznam položek, které jsou uspořádány podle nějakého klíče nebo seřazení.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

obranná řada

Obranná řada je soubor pozic, obran a strategií, které jsou používány k ochraně před útokem nebo k obraně stávajících pozic.