Facebook

Rozvážný - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu rozvážný.

Význam: Rozvážný je někdo, kdo je promyšlený, ve svých činech opatrný a myslí na důsledky svých činů.

nečinný

Nečinný se rozumí bezčinný, neaktivní, nečinný, bezděčný, bezřečný, bezmocný.

nehybný

Nekončící, pevný, neměnný; nehybný popisuje stav, který se nemění, není pohyblivý a stojí na místě.

odpočívající

Odpočívající: se odpočívá; odpočívat znamená relaxovat, uvolnit se a užívat si příjemný odpočinek.

pohyblivý

Pohyblivý se týká schopnosti se pohybovat, přesouvat nebo měnit pozici.

poklidný

Poklidný znamená klidný, uvolněný a bezproblémový - bez stresu a napětí.

tichý

Tichý znamená bez zvuku, tichý, tichý, klidný, bez zvuku a nenápadný.

mírný

Mírný znamená přiměřený, umírněný, nenápadný, pokorný, šetrný a ohleduplný.

pokojný

Pokojný má význam klidný, mírumilovný, uklidňující, bez konfliktů a stresu.

neklidný

Neklidný je vyjádření stavu nebo situace, ve které je člověk nebo situace podrážděný, vzrušený nebo napjatý.

rušný

Rušný označuje něco, co je plné činnosti, lidí a ruchu. Může to být situace, místo nebo čas.

chladnokrevný

Chladnokrevný znamená to, že člověk se chová s klidem, racionálně a bez emocí.

nevzrušený

Nevzrušený znamená "klidný, bez známek přemýšlení, bez emocí, vyrovnaný".

stoický

Stoický se týká filosofického přístupu k životu, který se soustředí na duševní sílu, mírnost a odolnost vůči utrpení.

rozčilený

Rozčilený: velmi naštvaný, znechucený, vzteklý a podrážděný.

vzrušený

Vzrušený znamená plný energie, nadšení nebo vzrušení, například pro něco nového.

uvážlivý

Uvážlivý se odkazuje na osobu, která je schopna vyváženě posuzovat situace a jednat s rozmyslem.

opatrný

Opatrný je znamením pro pozornost, důslednost a odpovědnost; člověk je opatrný, když jedná s rozvahou a postupuje s ohledem na okolnosti.

rozvážlivý

Rozvážlivý je takový, kdo se chová zodpovědně a uvážlivě; kdo uvažuje o důsledcích svých činů.

Podobná synonyma

nehybný (schéma)

Nehybný se vztahuje ke stavu, kdy se pohyb nebo činnost nedá realizovat. Jedná se o stav, ve kterém není možné se hýbat nebo provádět činnost.

nehybný (bod)

Nehybný bod je bod, který se nachází ve stejné pozici a není v pohybu.

rušný (trh)

Rušný trh je místo s velkým množstvím lidí, stánků a obchodů, kde se prodává mnoho věcí a služeb.

být neklidný

Neustálé projevování nespokojenosti či nervozity, neschopnost klidu a pohodlí.

neklidný (spánek)

Neklidný spánek je stav, kdy se osoba během spánku často probouzí, trpí hlukem nebo silnou potřebou se pohybovat.

nevzrušený (hlas)

Nevzrušený je klidný, uvolněný, bez známek vzrušení. Je to tichý, normální hlas.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

nehybný (voda)

Nehybný voda znamená voda, která se nehýbá, je nečinná a není proudící.