Facebook

Klamat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu klamat.

Význam: Klamat znamená lhát, říkat nepravdivé informace nebo jinak obelhávat.

mýlit

Mýlit se = dělat chyby, dělat nesprávné úsudky nebo rozhodnutí, činit omyly.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, manipulovat nebo usilovat o zisk nespravedlivou cestou.

oklamávat

Oklamávat znamená lhát nebo obelhávat druhé, aby získali nějaký prospěch.

podvádět <koho>

Podvádět je využívání lží nebo klamání k získání výhod, jako je například peníze nebo majetek.

šidit

Šidit znamená zneužívat, obcházet, obejít nebo okrádat někoho nebo něco; něco podvádět, upravovat nebo manipulovat.

mást

Mást: zmatkovat, způsobovat zmatek; míchat, plést, směšovat, komplikovat.

napalovat

Napalovat znamená zapálit cílovou oblast vysoce hořlavou látkou, aby se zničila nebo zpomalila její aktivita.

balamutit

Balamutit znamená mluvit nesmysly, neboť balamut je fiktivní pták, který se nedokáže doplňovat ve vzletu.

vlévat

Vlévat znamená přidávat tekutinu do něčeho dalšího, případně ji přelévat z jednoho nádobí do druhého.

točit (pivo)

Táčení je proces přípravy piva, který zahrnuje vaření, kvašení, filtrování, kondenzaci a nalévání.

čepovat

Čepovat znamená přelívat pivo z sudu do sklenic, lahví nebo jiných nádob.

Podobná synonyma

učit <koho>

Učit se rozumí jako poskytnout někomu informace, znalosti nebo dovednosti tím, že se s ním tráví společný čas.

parodovat <koho>

Parodovat znamená vytvářet vtipné, satira nebo humorné imitace něčího či něčeho.

propouštět <koho>

Propouštět znamená ukončit pracovní poměr a odvolat někoho z práce.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat znamená ponižovat a očerňovat někoho, aby jeho sebeúcta byla poškozena.

vlévat se (řeka)

Vlévat se: proudit do jiného proudění, směřovat přímo do řeky nebo jiného toku.

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

zarmoutit <koho>

Zarmoutit znamená vyvolat smutek nebo trápení, obvykle skrze zklamání nebo tragickou událost.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená vyznávat úctu, oslavovat, věnovat pozornost nebo chválit.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

ignorovat <koho n. co>

Ignorovat znamená opomíjet, přehlížet či nevšímat si něčeho či někoho.

podpořit <koho>

Podpořit koho znamená dát mu zdravou dávku podpory a povzbuzení; pomoci mu, aby mohl dosáhnout jeho cíle.

vyčerpávat <koho> (nervově)

Vyčerpávat se znamená vyčerpat fyzickou či psychickou sílu, čímž člověk trpí únavou a vyčerpáním.

posazovat <koho kam>

Posazovat znamená usazovat nebo umísťovat někoho do nějakého místa nebo situace.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

porazit <koho>

Porazit: vyhrát nad někým, porazit ho ve výzvě, souboji nebo zápase.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

vypovědět <koho>

Vypovědět znamená formálně ukončit pracovní poměr s určitou osobou.

vyhošťovat <koho odkud>

Vyhošťovat znamená násilně vyhnat osobu z určitého místa.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky či psychicky vyčerpat, zbavit někoho sil nebo energie.

hanět <koho>

Hanět znamená kritizovat a odsoudit něčí chování, jednání nebo činy.

podvádět

Podvádět znamená klamat, zneužívat nebo zatajovat informace, aby se dosáhlo nepoctivého výsledku.

potřísnit <koho n. co> (krví)

Potřísnit koho/co znamená znečistit je krví.