Facebook

Vyhubovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyhubovat <koho>.

Význam: Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

ztrhat

Ztrhat znamená odtrhnout, zničit nebo roztrhat něco fyzicky.

zpražit

Zpražit: rychle opečení potravin na pánvi, často s tukem, olejem nebo máslem.

pokazit <co>

Zkazit, poškodit nebo pošlapat.

překazit

Překazit znamená zmařit, zabránit či narušit uskutečnění něčeho.

zmařit

Zmařit znamená zničit, zrušit, zahodit nebo zabránit úspěchu.

Podobná synonyma

zpravovat <koho o čem>

Informovat někoho o něčem, sdělit mu nové informace.

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

pronásledovat <koho>

Pronásledovat znamená systematicky sledovat a obtěžovat kohokoliv nebo něco.

hubovat <koho>

Vyjadřovat se vysmívavě, ponižujícím způsobem nebo kritizovat někoho.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená bojovat o stejnou pozici nebo výhody jako někdo jiný.

zbít <koho>

Zbít je použít fyzickou sílu a násilí k útoku na někoho.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

zkazit <co>

Zkazit - poškodit, zhoršit kvalitu, udělat nevhodným způsobem.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

upíjet <koho>

Upíjet znamená konzumovat nějakou tekutinu (např. alkohol) nezdravě často a ve velkých množstvích.

pohřbít <koho n. co>

Pohřbít znamená provést rituál, kterým se symbolicky uzavírá život člověka nebo zvířete.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se znamená pokusit se oslnit někoho kolem sebe, aby vám udělil nějakou pozornost.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

omrzet <koho co>

Omrzet: znechutit; přestat bavit, unavovat; nudit, otrávit.

podarovat <koho čím>

Podarovat znamená darovat někomu něco, být užitečným a ukázat lásku.

vyšetřit <koho>

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

přimluvit se <za koho>

Přimluvit se: projevit podporu (zastání) někomu v určitém problému.

stavět se <nad koho n. co>

Stavět se nad někoho/něco znamená ukazovat autoritu, nadřazenost a mít nad ním/ním moc.

žalovat <na koho>

Žalovat: stěžovat si na někoho/něco před soudem nebo jinou autoritou.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

dát <co komu>

Dát komu něco: předat mu nebo jí něco, co patří nebo co chce, nebo co jim slouží jako služba.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).