Facebook

Rozhodčí - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozhodčí.

Význam: Rozhodčí je osoba, která posoudí spory a vydá rozsudek, aby určila právní vztahy mezi stranami.

soudce

Soudce je osoba, která vykonává právní rozhodčí funkci a je odpovědná za vymáhání práva.

sudí

Sudí je osoba, která vyslechne a posoudí fakta v soudním procesu a vyhlásí rozsudek.

arbitr

Arbitr je neutrální, nestranná osoba, která rozhoduje o sporovém sporu nebo kontroverzi.

Podobná synonyma

okresní soudce (v Británii)

Okresní soudce je v Británii soudce, jehož pravomoci zahrnují rozhodování o trestních a občanských záležitostech na územním obvodu okresu.

smírčí soudce

Smírčí soudce je soudce, který je pověřen vyřešením sporů mezi stranami mimo soudní síň.