Facebook

Vděčit <komu za co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vděčit <komu za co>.

Význam: Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

vzdávat díky

Vzdávat díky znamená projevit uznání, děkovat za něco, co bylo dáno, provedeno nebo uděláno.

projevovat díky

Projevovat díky je způsob, jak vyjádřit svou vděčnost, uznání nebo poděkování.

vyslovovat díky

Vyslovovat díky: vyjádřit uznání a poděkování pro někoho, kdo nám poskytl pomoc nebo nás obdaroval.

žehnat

Žehnat znamená přát někomu štěstí, bohatství, zdraví nebo sílu. Je to způsob, jak dát najevo svůj soucit a podporu.

Podobná synonyma

projevovat

Vyjadřovat své myšlenky, názory nebo pocity otevřeně a jasně.

projevovat (obdiv)

Vyjádřit obdiv, chválit, podporovat, oslavovat.

žehnat se

Žehnání je proces požehnávání lidem nebo věcem, který se provádí v různých kulturách a náboženstvích. Je to vyjádření dobrých přání, při kterém se očekává, že se dotyčnému přinese bohatství, zdraví a

projevovat se

Vyjadřovat se, hovořit, projevovat myšlenky a pocity.

projevovat (znalost)

Projevovat znamená vyjadřovat, prezentovat nebo ukazovat své myšlenky, názory, emoce nebo zkušenosti.

vzdávat se (ideálů)

Vzdávat se znamená odvolat se od svých ideálů, přestat se jimi řídit a přijmout jiný směr.

vzdávat se (víry)

Vzdávat se znamená odmítnout náboženství, víru nebo názor.

vzdávat se

Vzdávat se znamená odmítnout či opustit něco, čemu člověk dříve věnoval pozornost, čas, energii nebo námahu.

projevovat (odvahu)

Projevovat odvahu znamená vystoupit ze své komfortní zóny a čelit strachu a překážkám.

projevovat (radost)

Vyjadřovat radost; dávat ji najevo.

vyslovovat se <k čemu>

Vyjádřit se k něčemu vyslovováním názoru, názoru či návrhu.

díky

Díky = poděkování nebo žádost o přízeň, za což se očekává pozitivní odpověď.

projevovat ochotu

Projevovat ochotu znamená projevit příznivý postoj, účastně se angažovat a být připraven pomáhat.

vzdávat čest

Vyjádřit úctu, obdiv a uznání někomu nebo čemu; předvádět poctu někomu nebo něčemu.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

vyslovovat

Vyslovovat znamená vyřčení slova vyslovovat nahlas.

vzdávat hold <komu>

Vzdávat hold znamená vyjadřovat úctu a obdiv, projevovat vděčnost a ocenění.

projevovat se <čím>

Projevovat se: vyjadřovat své myšlenky, názory, city, názory a postoje.

projevovat (sexuální) zájem

Vyjádřit (sexuální) zájem, vyjádřit očekávání nebo touhu po intímním styku.

vyslovovat (vadně)

Vyslovovat se vztahuje k vyřčení slov nebo zvuku. Vyslovovat vadně znamená vyřčení slov nebo zvuku s chybou.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.