Facebook

Endogenní - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu endogenní.

Význam: Endogenní se odkazuje na procesy, které jsou uvnitř organismů nebo systémů a jsou řízeny jejich vlastními mechanismy.

vnitřní

Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.

ektogenní

Ektogenní se odkazuje na věci pocházející zvenčí nebo vyvolané zvenčí.

exogenní

Exogenní je odvozeno z latinského "exo" a znamená "zvenčí". Exogenní se vztahuje na vlivy, které pocházejí z vnějšího prostředí.

Podobná synonyma

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

vnitřní tření

Vnitřní tření je síla, která se objevuje mezi částmi tělesa, které se pohybují vůči sobě, způsobující jejich odpor.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav harmonie, kdy všechny prvky fungují společně a jsou v harmonii se sobě navzájem.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.