Facebook

Endogenní - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu endogenní.

Význam: Endogenní se odkazuje na procesy, které jsou uvnitř organismů nebo systémů a jsou řízeny jejich vlastními mechanismy.

vnitřní

Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.

ektogenní

Ektogenní se odkazuje na věci pocházející zvenčí nebo vyvolané zvenčí.

exogenní

Exogenní je odvozeno z latinského "exo" a znamená "zvenčí". Exogenní se vztahuje na vlivy, které pocházejí z vnějšího prostředí.

Podobná synonyma

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav, kdy je něco v harmonii; vnitřní soulad je to, kdy jsou naše myšlenky, názory a činy v harmonii s našimi hodnotami a cíli.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.