Facebook

Ektogenní - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ektogenní.

Význam: Ektogenní se odkazuje na věci pocházející zvenčí nebo vyvolané zvenčí.

vnitřní

Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.

exogenní

Exogenní je odvozeno z latinského "exo" a znamená "zvenčí". Exogenní se vztahuje na vlivy, které pocházejí z vnějšího prostředí.

Podobná synonyma

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

vnitřní tření

Vnitřní tření je síla, která se objevuje mezi částmi tělesa, které se pohybují vůči sobě, způsobující jejich odpor.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav, kdy je něco v harmonii; vnitřní soulad je to, kdy jsou naše myšlenky, názory a činy v harmonii s našimi hodnotami a cíli.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.