Facebook

Distancovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu distancovat.

Význam: Oddálit se, udržovat mezi sebou vzdálenost; fyzicky i psychicky se od sebe odtrhnout.

vyloučit <koho>

Vyloučením se rozumí odstranění osoby z nějakého procesu nebo situace.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

Podobná synonyma

odstranit <koho>

Odstranit: odstranit/odstranit/odejmout/vymazat/zrušit (člověka/věc).

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

vyloučit

Vyloučit znamená odstranit, odmítnout nebo zbavit něčeho.

dopadat <co na koho>

Dopadat znamená narážet nebo působit na někoho nebo něco, takže dopadat na někoho znamená mít vliv na jeho myšlení, jednání nebo emoce.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

zmást <koho>

Zmást znamená zmatit tak, že se bude mít obtížně orientovat mezi skutečností a fikcí.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

posloužit <komu>

Posloužit znamená vyhovět jeho výzvě nebo potřebě a být jím užitečným.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za nějaký čin nebo jednání.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

utýrat <koho>

Utýrat znamená fyzicky nebo psychicky týrat člověka; ubližovat, zneužívat, zastrašovat nebo omezovat jeho svobodu.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

zpravit <koho>

Zpravit někoho znamená informovat ho o něčem.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.

obveselovat <koho>

Udělat někomu radost, potěšit ho; způsobit mu příjemný pocit.

ukrást <co komu>

Ukrást: vzít někomu cizí věc bez jeho souhlasu nebo bez právního důvodu.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

vystát <koho>

Vystát někoho znamená trpělivě trvat na jeho straně, podporovat ho a být s ním v dobrém i zlém.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená vyjádřit nesouhlas či nedůvěru, nízce hodnotit člověka nebo věc.

zasvětit <koho do čeho>

Posvětit někoho do čeho, znamená vyjádřit víru a důvěru a uznat někoho jako oficiálního člena nebo činitel ve věci.

škrtit <koho>

Škrtit znamená omezovat, odebírat či snižovat určitou část, např. náklady, čas či počet osob.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.