Facebook

Vyčerpávat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyčerpávat <koho>.

Význam: Vyčerpávat znamená vyčerpat fyzickou, psychickou nebo materiální energii někoho.

vysilovat

Vysilovat znamená vyčerpat fyzickou nebo psychickou silou.

unavovat

Unavovat znamená únavou vyčerpat silnou fyzickou a psychickou námahu.

přemáhat <co>

Přemáhat: bojovat, snažit se překonat překážky, odolávat nebo porazit nepříznivé okolnosti.

překonávat

Překonávat znamená vyřešit nebo překonat nějakou překážku nebo překážky, aby se dosáhlo cíle.

zdolávat

Zdolávat znamená dosahovat úspěchu při překonávání překážek a překonávání překážek.

Podobná synonyma

přemáhat

Přemáhat znamená vyvinout úsilí a sílu k dosažení něčeho, co je obtížné nebo odporuje překonáním překážek.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená vyhrávat nad nepřítelem nebo něčím jiným, často bojem nebo násilím.

překonávat (proud)

Překonávat proud znamená plout proti proudu, čelit odporu a překonat obtíže.

překonávat (rekordy)

Překonávat znamená dosahovat vyšších výsledků a dosahovat lepších výkonů než bylo dříve dosaženo.

přemáhat se

Přemáhat se znamená bojovat se svými strachy a obtížemi a dělat to, co je třeba, aby se dosáhlo cílů.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.