Facebook

Vyčerpávat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyčerpávat <koho>.

Význam: Vyčerpávat znamená vyčerpat fyzickou, psychickou nebo materiální energii někoho.

vysilovat

Vysilovat znamená vyčerpat fyzickou nebo psychickou silou.

unavovat

Unavovat znamená únavou vyčerpat silnou fyzickou a psychickou námahu.

přemáhat <co>

Přemáhat: bojovat, snažit se překonat překážky, odolávat nebo porazit nepříznivé okolnosti.

překonávat

Překonávat znamená vyřešit nebo překonat nějakou překážku nebo překážky, aby se dosáhlo cíle.

zdolávat

Zdolávat znamená dosahovat úspěchu při překonávání překážek a překonávání překážek.

Podobná synonyma

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

přemáhat

Přemáhat znamená úsilí, silou docílit něčeho, co je obtížné nebo nežádoucí.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

překonávat (rekordy)

Překonávat znamená dosahovat vyšší výkon než dříve, dosáhnout lepšího výsledku než byl dosud zaznamenán.

překonávat (proud)

Překonávat proud znamená plout proti proudu, čelit odporu a překonat obtíže.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená vyhrávat nad nepřítelem nebo něčím jiným, často bojem nebo násilím.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.