Facebook

Dezorganizovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dezorganizovat.

Význam: Dezorganizovat znamená rozrušit, rozptýlit nebo narušit uspořádání nebo pořádek.

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělit na menší části nebo činnosti a analyzovat je jednotlivě.

rozvracet

Rozvracet je rozkouskovat, zničit, rozbít, nebo způsobit rozkol.

Podobná synonyma

rozkládat se

Rozkládat se znamená rozdělit něco na menší části nebo činnosti.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

rozkládat se (poušť)

Rozkládat se znamená rozprostírat se, rozložit se na větší plochu nebo se rozptýlit do širší oblasti.