Facebook

Dezorganizovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dezorganizovat.

Význam: Dezorganizovat znamená rozrušit, rozptýlit nebo narušit uspořádání nebo pořádek.

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělit na menší části nebo činnosti a analyzovat je jednotlivě.

rozvracet

Rozvracet je rozkouskovat, zničit, rozbít, nebo způsobit rozkol.

Podobná synonyma

rozkládat se

Rozkládat se: rozdělit se, rozptýlit se, rozestoupit se, rozrůst se, rozšířit se.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

rozkládat se (poušť)

Rozkládat se znamená rozprostírat se, rozložit se na větší plochu nebo se rozptýlit do širší oblasti.

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.