Facebook

Rozkládat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozkládat.

Význam: Rozkládat znamená rozdělit na menší části nebo činnosti a analyzovat je jednotlivě.

rozvracet

Rozvracet je rozkouskovat, zničit, rozbít, nebo způsobit rozkol.

rozebírat (větu)

Rozebírat znamená analyzovat, studovat podrobně a podrobně zkoumat.

analyzovat

Analyzovat znamená prozkoumat, rozdělit a studovat nějakou věc, abychom pochopili její součásti a jak funguje.

kazit (morálku)

Kazit znamená ničit nebo poškozovat morálku, neboť činí něco neetického, neslušného nebo špatného.

narušovat

Porušovat, ohrožovat, zasahovat do čehokoli, co má být normálně stabilní nebo neporušené.

vysvětlovat

Vysvětlovat znamená vysvětlit, popsat nebo vysvětlit nějakou myšlenku, nápad nebo informaci.

vykládat

Vykládat znamená vysvětlovat, interpretovat nebo vyprávět; je to také předávat informace a formovat názory.

objasňovat

Vysvětlovat, vykládat, zdůrazňovat nebo být jasným a srozumitelným.

řečnit

Řečnit je projevovat se vyjadřováním, přednášením nebo vystupováním veřejně.

Podobná synonyma

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

kazit se

Kazit se znamená dělat chyby nebo jednat nesprávně, čímž se naruší očekávaný výsledek.

rozebírat <co>

Rozebírat znamená analyzovat, studovat a podrobně zkoumat .

kazit

Zhoršovat nebo poškozovat kvalitu čehokoli, znehodnocovat to.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

kazit <co>

Znepříjemňovat, zhoršovat, poškozovat.

vysvětlovat <co jak>

Vysvětlovat je tvorba souvislého vysvětlení něčeho tak, aby to bylo pochopitelné jiným.

vysvětlovat (poezii)

Vysvětlovat poezii je analyzovat základní motivy a styly, interpretovat text a vytvářet teorie o jeho záměru.

kazit (syna)

Kazit znamená dělat něco, co může poškodit nebo ublížit někomu, jako je například syna.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

kazit (víno)

Kazit znamená znehodnotit kvalitu vína, například přidáním nevhodných nebo nežádoucích látek, aby se snížil jeho chuťový, vůně nebo organoleptický profil.

přerušit (větu)

Přerušit: odpojit, ukončit, prerušiť.

vykládat <co>

Vykládat: vysvětlovat smysl, pozadí a důsledky čeho/čeho.

vysvětlovat se

Vysvětlovat se znamená vysvětlit něčí chování, činy nebo myšlenky. Jedná se o proces vyjádření názoru, příčin nebo důvodů, které se týkají dané situace.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

vykládat (falešně)

Vykládat znamená vysvětlovat, vyprávět nebo vyjadřovat názor.