Facebook

Rozkládat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozkládat.

Význam: Rozkládat znamená rozdělit na menší části nebo činnosti a analyzovat je jednotlivě.

rozvracet

Rozvracet je rozkouskovat, zničit, rozbít, nebo způsobit rozkol.

rozebírat (větu)

Rozebírat znamená analyzovat, studovat podrobně a podrobně zkoumat.

analyzovat

Analyzovat znamená prozkoumat, rozdělit a studovat nějakou věc, abychom pochopili její součásti a jak funguje.

kazit (morálku)

Kazit znamená ničit nebo poškozovat morálku, neboť činí něco neetického, neslušného nebo špatného.

narušovat

Porušovat, ohrožovat, zasahovat do čehokoli, co má být normálně stabilní nebo neporušené.

vysvětlovat

Vysvětlovat znamená vysvětlit, popsat nebo vysvětlit nějakou myšlenku, nápad nebo informaci.

vykládat

Vykládat znamená vysvětlovat, interpretovat nebo vyprávět; je to také předávat informace a formovat názory.

objasňovat

Vysvětlovat, vykládat, zdůrazňovat nebo být jasným a srozumitelným.

řečnit

Řečnit je projevovat se vyjadřováním, přednášením nebo vystupováním veřejně.

Podobná synonyma

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

kazit

Kazit znamená měnit nebo poškozovat něco tak, aby to bylo horší nebo nesplňovalo požadavky.

kazit <co>

Pokazit, zničit, poškodit.

kazit se

Kazit se znamená dělat chyby, zhoršovat se; poškozovat se, znečišťovat se.

vykládat <o čem>

Vykládat znamená vysvětlovat nějaké myšlenky, činy nebo informace.

utvrdit (morálku)

Utvrdit znamená posílit, podpořit, zkvalitnit nebo zesílit morálku.

kazit (mládež)

Kazit mládež znamená škodit jí, zhoršovat jí vzdělání, chování nebo zdraví.

kazit se (maso)

Kazit se znamená, že maso se nejčastěji začíná znehodnocovat, protože se stává méně čerstvým a začíná se rozkládat.

kazit (víno)

Kazit znamená znehodnotit kvalitu vína, například přidáním nevhodných nebo nežádoucích látek, aby se snížil jeho chuťový, vůně nebo organoleptický profil.

vysvětlovat se

Vysvětlovat se znamená vysvětlit něčí chování, činy nebo myšlenky. Jedná se o proces vyjádření názoru, příčin nebo důvodů, které se týkají dané situace.

vysvětlovat <co jak>

Vysvětlovat je tvorba souvislého vysvětlení něčeho tak, aby to bylo pochopitelné jiným.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

přerušit (větu)

Přerušit: odpojit, ukončit, prerušiť.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.