Facebook

Rozvracet - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozvracet.

Význam: Rozvracet je rozkouskovat, zničit, rozbít, nebo způsobit rozkol.

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělit na menší části nebo činnosti a analyzovat je jednotlivě.

rozrušovat (dopravu)

Způsobovat chaos v dopravě, blokovat trasy, rušit jízdní řády.

dezorganisovat

Rozrušit, zneorganizovat, způsobit nepořádek nebo chaos.

podvracet (republiku)

Podvracet republiku znamená snahu o její zničení, ohrožování její stability a vývoje.

Podobná synonyma

rozkládat se

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části, nebo se rozptýlit po oblasti.

rozkládat se (poušť)

Rozkládat se znamená rozprostírat se, rozložit se na větší plochu nebo se rozptýlit do širší oblasti.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

rozrušovat <co>

Vzbuzovat úzkost, strach nebo zmatek; rozvířit.

ochromit (dopravu)

Ochromit znamená zastavit, zablokovat nebo omezit dopravu.

rozrušovat (horninu)

Rozrušování hornin je proces fyzikální, chemické nebo biologické transformace hornin, aby se získaly jejich užitečné prvky.

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

paralyzovat (dopravu)

Paralyzovat dopravu znamená úplně ji zastavit, zablokovat, nechat bez pohybu.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

vyhlásit (republiku)

Vyhlásit něco znamená oficiálně a veřejně oznámit, v tomto případě vyhlásit republiku.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

rozrušovat

Vyvolávat chaos nebo narušovat harmonii; rozrušovat znamená ohrožovat stabilní situaci.

pro dopravu osob

Doprava osob je přemisťování lidí mezi zdrojem a cílem pomocí různých prostředků, jako je autobus, vlak, letadlo nebo auto.