Facebook

Rozvracet - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozvracet.

Význam: Rozvracet je rozkouskovat, zničit, rozbít, nebo způsobit rozkol.

rozkládat

Rozkládat znamená rozdělit na menší části nebo činnosti a analyzovat je jednotlivě.

rozrušovat (dopravu)

Způsobovat chaos v dopravě, blokovat trasy, rušit jízdní řády.

dezorganisovat

Rozrušit, zneorganizovat, způsobit nepořádek nebo chaos.

podvracet (republiku)

Podvracet republiku znamená snahu o její zničení, ohrožování její stability a vývoje.

Podobná synonyma

rozkládat se (poušť)

Rozkládat se znamená rozprostírat se, rozložit se na větší plochu nebo se rozptýlit do širší oblasti.

paralyzovat (dopravu)

Paralyzovat dopravu znamená úplně ji zastavit, zablokovat, nechat bez pohybu.

rozkládat se

Rozkládat se: rozdělit se, rozptýlit se, rozestoupit se, rozrůst se, rozšířit se.

ochromit (dopravu)

Ochromit znamená zastavit, zablokovat nebo omezit dopravu.

rozrušovat <co>

Vzbuzovat úzkost, strach nebo zmatek; rozvířit.

rozrušovat (horninu)

Rozrušování hornin je proces fyzikální, chemické nebo biologické transformace hornin, aby se získaly jejich užitečné prvky.

vyhlásit (republiku)

Vyhlásit něco znamená oficiálně a veřejně oznámit, v tomto případě vyhlásit republiku.

rozrušovat

Vyvolávat chaos nebo narušovat harmonii; rozrušovat znamená ohrožovat stabilní situaci.

pro dopravu osob

Doprava osob je přemisťování lidí mezi zdrojem a cílem pomocí různých prostředků, jako je autobus, vlak, letadlo nebo auto.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.

rozkládat (sloučeninu)

Rozkládat znamená rozdělit na jednotlivé části.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

rozkládat (rukama)

Rozkládat znamená rozdělit na části, rozložit, rozházet.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.