Facebook

Démon - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu démon.

Význam: Démon je mytologická bytost, často znázorňovaná jako nepřítel člověka, bývá spojován s zlem a chaosem.

ďábel

Ďábel je symbol zla a ztělesnění pekelných sil, který se zaměřuje na odvrácení lidí od Boha a jeho svatosti.

běs

Běs je silná, nekontrolovatelná záchvatovitá agitovanost, která se často objevuje u lidí s mentálními poruchami.

zloduch

Zloduch je záporná postava vyobrazená ve fikci a literatuře, která jedná záměrně zlovolně a často se snaží překazit plány hlavní postavy.

rarach

Rarach je staroslovanský náboženský pojem, který se rovná slovu „bohorovný“ nebo „svatý“. Je to titul, který byl udělen jedincům nebo kolektivům, kteří byli oceněni za svou nebezpečnou nebo obětavou službu.

satan

Satan je postava, která je obecně vnímána jako symbol zla, padlý anděl a nepřítel Boží.

čert

Čert je mytologická bytost, která symbolizuje zlo a odrazuje lidi od hříchu. Je to oblíbený folklórní charakter, který má červenou kůži, rohy a ocas.

padouch

Padouch je negativní postava ve fiktivních dílech, která se snaží provést něco zlého.

bídák

Bídák je slangové označení pro osobu, která je chudá, trpí nedostatkem nebo žije v bídných životních podmínkách.

Podobná synonyma

ďábel obcující s čarodějnicemi

Ďábel je symbolem ďáblovských sil, které se tradičně spojují s čarodějnicemi v mytologii, náboženství a fikci.