Facebook

ďábel - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu ďábel.

Význam: Ďábel je symbol zla a ztělesnění pekelných sil, který se zaměřuje na odvrácení lidí od Boha a jeho svatosti.

satan

Satan je biblická postava, synonyma pro zlého ducha, který se vzepřel Bohu a snaží se zmařit Jeho plány.

čert

Čert je postava v pohádkovém prostředí, která symbolizuje zlé síly, které se snaží zkazit dobro.

belzebub

Belzebub je biblické pojmenování pro démona, známého jako ďábel nebo "vévoda pekel". Symbolizuje zlo, klam a zkaženost.

rarach

Rarach je staroslovanské slovo pro bohatectví, bohatství nebo bohatou úrodu. Označuje bohatství, které přichází z přímého obchodování nebo produkce.

zloduch

Zloduch je negativní postava, která se chová špatně a páchá zločiny.

ďas

Ďas je český slangový výraz pro osobu, která se dopouští nezodpovědného chování, je nerozvážná nebo se chová velmi zvláštně.

běs

Běs je silná, nekontrolovatelná záchvatovitá agitovanost, která se často objevuje u lidí s mentálními poruchami.

Žádná další podobná synonyma k ďábel jsme nenašli.