Facebook

Běs - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu běs.

Význam: Běs je silná, nekontrolovatelná záchvatovitá agitovanost, která se často objevuje u lidí s mentálními poruchami.

démon

Démon je spirituální bytost, která obvykle symbolizuje zlé, temné síly.

ďábel

Ďábel je ztělesnění zla a zlého, symbolizující odpor a pokušení, často vyobrazovaný jako had.

čert

Čert je postava z folklóru, která symbolizuje ďábla a jeho zlé síly. Je ztělesněním zla a nečistoty.

satan

Satan je mytologická postava, která ztělesňuje prokletí, zlo a temnotu a je obecně považována za ďábla.

zloduch

Zloduch je termín, který se obvykle používá k označení padoucha, zločince nebo postavu, která dělá špatné skutky.

běsnění

Běsnění je zuřivé chování, které je často doprovázeno výbuchem vzteku, hysterie nebo agrese.

zuření

Zuření je intenzivní vyjádření nespokojenosti, vzteku nebo hněvu, které může být projevováno buď verbálně, nebo fyzickým chováním.

náruživost

Náruživost je silné zaujetí, obdiv, entuziazmus a vášeň pro něco nebo někoho.

zuřivost

Zuřivost je silné nespokojené emoční projevy, které se projevují silnou hněvivostí a agresemi.

nepříčetnost

Nepříčetnost je stav, kdy člověk ztratí schopnost rozpoznávat realitu nebo správně reagovat na události.

Podobná synonyma

zuřivost (chorobná)

Zuřivost (chorobná) je stav, kdy člověk má silné, nekontrolovatelné záchvaty agrese a vzteku.

ďábel obcující s čarodějnicemi

Ďábel je symbolem ďáblovských sil, které se tradičně spojují s čarodějnicemi v mytologii, náboženství a fikci.