Facebook

Bídák - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu bídák.

Význam: Bídák je slangové označení pro osobu, která je chudá, trpí nedostatkem nebo žije v bídných životních podmínkách.

bídník

Bídník je člověk, který je nešťastný, nešťastný nebo trpící nízkým sebevědomím.

hanebník

Hanebník je osoba, která se dopustila závažného provinění a zasluhuje si potrestání.

ničema

Ničema je hrubý výraz pro člověka, který je bezohledný, zbabělý a zlý; nedodržuje zákon a pravidla.

chudák

Slovo "chudák" se obvykle používá pro vyjádření soucitu k někomu, kdo je nešťastný nebo trpí ze ztráty nebo nedostatku.

ubožák

Ubožák je člověk, který nemá nic, je chudý a závislý na pomoci druhých.

nuzák

Nuzák je člověk, který je tupý, neschopný a nezodpovědný. Je to člověk, který se obvykle vyhýbá zodpovědnosti a očekává, že někdo jiný to udělá za něj.

ďábel

Ďábel je mytologická bytost, kterou často představují jako symbol zla a pokušitele.

rarach

Rarach je staroslovanský náboženský pojem, který se rovná slovu „bohorovný“ nebo „svatý“. Je to titul, který byl udělen jedincům nebo kolektivům, kteří byli oceněni za svou nebezpečnou nebo obětavou službu.

satan

Satan je postava, která je obecně vnímána jako symbol zla, padlý anděl a nepřítel Boží.

čert

Čert je mytologická bytost, která symbolizuje zlo a odrazuje lidi od hříchu. Je to oblíbený folklórní charakter, který má červenou kůži, rohy a ocas.

běs

Běs je silná a náhlá vlna hněvu nebo vzteku, charakterizovaná nekontrolovatelným chováním.

démon

Démon je mytologická bytost, často znázorňovaná jako nepřítel člověka, bývá spojován s zlem a chaosem.

padouch

Padouch je negativní postava ve fiktivních dílech, která se snaží provést něco zlého.

Podobná synonyma

ďábel obcující s čarodějnicemi

Ďábel je symbolem ďáblovských sil, které se tradičně spojují s čarodějnicemi v mytologii, náboženství a fikci.