Facebook

Dedukce - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dedukce.

Význam: Dedukce je proces logického uvažování, kdy jsou odvozovány závěry z daných axiomů a předložených důkazů.

odvození

Odvození je proces, kterým se vyvozuje nový pojem nebo myšlenka z jiného pojmu či myšlenky.

vyvození (logické)

Vyvození je proces logického uvažování, kterým se dochází k získání výsledku z předchozích známých premis.

úsudek

Úsudek je proces rozhodování, který vyžaduje soudnost a rozumné uvažování.

indukce

Indukce je pojem z matematiky, který znamená postupné vyvozování obecných závěrů z jednotlivých příkladů.

Podobná synonyma

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je osoba, která poskytuje odborné posouzení a jehož úsudek rozhoduje o výsledku.

úsudek <o čem>

Úsudek je schopnost vyhodnocovat informace a udělovat závěry na základě logického uvažování.

vyvození

Vyvození je proces logického myšlení, který předpokládá přijetí něčeho na základě jiných informací, které již známe.