Facebook

Znalec (jehož úsudek rozhoduje) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu znalec (jehož úsudek rozhoduje).

Význam: Znalec je odborník, který je pověřen posoudit skutečnosti a dát názor, jehož úsudek rozhoduje.

rozhodčí

Rozhodčí je osoba pověřená vyřešit spory mezi stranami a vydat soudní rozhodnutí.

smírčí soudce

Smírčí soudce je soudce, který je pověřen vyřešením sporů mezi stranami mimo soudní síň.

Podobná synonyma

čárový (rozhodčí)

Čárový rozhodčí je osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a správného průběhu sportovního utkání.

okresní soudce (v Británii)

Okresní soudce je v Británii soudce, jehož pravomoci zahrnují rozhodování o trestních a občanských záležitostech na územním obvodu okresu.

soudce

Soudce je osoba, která vykonává právní rozhodčí funkci a je odpovědná za vymáhání práva.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.