Facebook

Vyvození (logické) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyvození (logické).

Význam: Vyvození je proces logického uvažování, kterým se dochází k získání výsledku z předchozích známých premis.

odvození

Odvození je proces, kterým se vyvozuje nový pojem nebo myšlenka z jiného pojmu či myšlenky.

úsudek

Úsudek je proces rozhodování, který vyžaduje soudnost a rozumné uvažování.

indukce

Indukce je pojem z matematiky, který znamená postupné vyvozování obecných závěrů z jednotlivých příkladů.

Podobná synonyma

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je odborník, který je pověřen posoudit skutečnosti a dát názor, jehož úsudek rozhoduje.

úsudek <o čem>

Úsudek je schopnost vyhodnocovat informace a udělovat závěry na základě logického uvažování.