Facebook

Citlivý - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu citlivý.

Význam: Citlivý znamená schopnost vnímat subtilní nebo citlivé informace, reagovat na nepatrné změny nebo vnímat hlubší významy.

senzibilní

Senzibilní znamená citlivý, vnímavý, schopný vytvářet intenzivní emoční prožitky.

vnímavý

Vnímavý se obvykle používá k označení osoby schopné činit pozorování, citlivě vnímat a reagovat na slova a akce druhých.

jemný

Mírný, něžný, citlivý; příjemný, nenápadný, zdvořilý; lehký, jemný a subtilní.

soucitný

Soucitný je popisován jako schopnost vyjádřit soustrast a solidarity s druhými, když prožívají obtíže.

nervní

Nervní znamená napjatý, podrážděný nebo ve stresu. Je to stav vyvolaný strachem nebo strachem z neznámého.

přecitlivělý

Přecitlivělý se označuje jako stav, kdy je člověk nadměrně citlivý na vnější podněty, často reaguje podrážděně nebo neadekvátně.

necitlivý

Necitlivost je stav mysli nebo chování, ve kterém není dostatečná citlivost vůči emocím, potřebám a pocitům druhých.

sentimentální

Sentimentální znamená citlivé, vyjadřující silné city, mívající tendenci vnímat věci emocionálně nebo příliš citlivě.

choulostivý

Choulostivý znamená citlivý, snadno se dotknutý nebo zranitelný.

alergický

Alergický znamená citlivý na určitou látku nebo situaci, která může vyvolat nežádoucí imunitní reakci.

Podobná synonyma

sentimentální (písnička)

Sentimentální písnička je taková, která vzbuzuje pocit smutku nebo nostalgie a je plná citů.

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.