Facebook

Cílevědomý - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu cílevědomý.

Význam: Cílevědomý: odhodlaný, odhodlán dosáhnout stanoveného cíle; schopný snížit/odstranit všechny překážky ve své cestě.

promyšlený

Promyšlený znamená pečlivě zvážený a promyšlený předtím, než se učiní jakákoli akce.

účelný

Účelný se odkazuje na schopnost něčeho k dosažení požadovaných cílů bez plýtvání časem, zdroji nebo úsilím.

záměrný

Záměrný je vyjádření úmyslu nebo cíle. Jde o přímý úmysl nebo cíl, který je záměrně prováděn.

Podobná synonyma

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.