Facebook

čichat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu čichat.

Význam: Čichat znamená provádět čichový vjem, což je schopnost vnímat pachy a vonné látky.

větřit

Větřit je čichový proces, při kterém člověk nebo zvíře pomocí nosu získává informace o okolním prostředí.

čmuchat

Čmuchat je číst, prohlížet nebo prozkoumávat něco s velkou pozorností.

slídit

Slídit znamená důkladně prozkoumat nebo prohledat, aby se něco objevilo.

špehovat

Špehovat znamená sledovat nebo pozorovat něčí činnost tajně, aby se získaly informace.

vyzvídat

Vyzvídat znamená dotazovat se nebo získávat informace od někoho.

očichávat <co>

Vnímat pomocí čichu, prozkoumávat něco jeho pachy, zjišťovat informace.

vonět (k čemu)

Vonět znamená emitovat příjemnou vůni.

čuchat

Čuchat je vnímat pomocí nosu různé vůně a pachy, které se přenáší na receptor v nosu.

tušit <co>

Tušit znamená předpokládat, že je něco pravda aniž bychom to měli jisté.

čenichat

Čenichat znamená čichat po okolí, aby člověk mohl získat informace o svém okolí.

Podobná synonyma

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

náležet <k čemu>

Náležet: být součástí, patřit, spadat do něčí vlastnictví, mít právo či povinnost.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená se k něčemu připojit, do něčeho se zapojit či se něčemu přidat.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

dospívat <k čemu>

Dospívat znamená dosahovat zralosti, vyvíjet se, získávat zkušenosti a zrát.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

vetřít se

Vniknout do prostoru nepozorovaně, bez být viděn nebo slyšen.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

zpronevěřit se <čemu>

Přestat dodržovat či se odmítnout zavázat k něčemu, co bylo dříve slíbeno, či přijato.

snažit se vetřít

Snažit se vetřít znamená pokusit se vejít do něčeho, aniž by to bylo viditelné nebo odhalené.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

zabránit <čemu>

Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit: přijmout, respektovat a provádět určité zásady, podmínky nebo plán.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.