Facebook

Zabývat se <čím> (v tisku) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zabývat se <čím> (v tisku).

Význam: Zabývat se: věnovat pozornost, zkoumat, studovat či řešit.

zapisovat

Zapisovat znamená psát nebo zaznamenávat informace do knihy, žurnálu nebo do počítače.

zaznamenávat

Zaznamenávat znamená uchovávat informace, data nebo události ve formě záznamů.

mluvit

Mluvit znamená vyjadřovat se slovy, vyslovovat názory nebo způsoby myšlení.

oznamovat (dopisem)

Oznamovat znamená informovat o něčem druhé osoby pomocí dopisu.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

pojednávat <o čem>

Pojednávat znamená diskutovat o čemkoli, projednávat téma či případ.

spisovat (román)

Spisovat znamená psát romány; tvořit literární dílo.

skládat (verše)

Skládat znamená tvořit, sestavovat nebo sestavit věci, jazykové výrazy nebo umělecká díla.

komponovat

Komponovat znamená skládat hudbu, tvořit ji tak, aby zněla harmonicky a vyjádřila myšlenku autora.

Podobná synonyma

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená podat (něco komu), nechat si podstrčit nebo někomu podstrčit (něco).

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

přičíst <co komu>

Přičíst znamená přidat nebo připsat něco k něčemu nebo někomu.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

hrozit <komu>

Hrozit znamená dávat najevo, že se něco nebezpečného stane, pokud se neudělá to, co se žádá.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

odloudit <komu> (ženu)

Odloudit někoho znamená unést ho nebo ho násilím odvést. Nejčastěji se týká odloudění ženy.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená lichotit nebo oslavovat člověka, aby se mu zalíbilo nebo aby se získalo jeho přízeň.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu vyvolat paměť na něco, co už bylo zapomenuto nebo zanedbáno.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

nabít <komu>

Poskytnout někomu něco, co je potřebné nebo vhodné; občas také nabídnout někomu (např. pomoc, radu, zastání apod.).

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.