Facebook

Bryndat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu bryndat.

Význam: Bryndat se míní hromadění nebo nahromadění různých věcí dohromady.

polévat <co>

Polévat znamená pokropit něco tekutinou, například jídlo nebo salát.

rozlévat

Rozlévat znamená rozdělovat něco do více částí, často pomocí rozprašování nebo rozdělování tekutin.

cintat

Cintat znamená okamžitě provádět, urychleně dělat či uspěchat.

lít

Lít znamená být obzvlášť aktivní, intenzivní a vysoce energický.

nalévat

Nalévat znamená přelívat tekutinu z jedné nádoby do druhé nebo prosakovat tekutinu do nějakého prostoru.

Podobná synonyma

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

nalévat se

Pít alkoholické nápoje rychle a ve velkém množství.

polévat (květiny)

Zalévat květiny, aby se udržely v dobrém stavu.

nalévat (čaj)

Dolit tekutinu do nádoby.