Facebook

Azyl - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu azyl.

Význam: Azyl je právní institut, který zaručuje ochranu před pronásledováním a útěk z jeho země.

útočiště

Útočiště je bezpečná lokalita nebo stav, který nabízí ochranu, úlevu nebo útěchu.

úkryt

Místo, kde se schováte před útokem nebezpečí nebo se ukrýváte před druhými; bezpečné místo, ve kterém se cítíte v bezpečí.

útulek

Útulek je místo, kde se zvířata, obvykle domácí, ubytovávají, ošetřují a štěňata vychovávají, aby se dostala zpět do původního prostředí.

ochrana

Ochrana znamená poskytovat ochranu, omezovat nebo bránit v poškozování nebo zneužívání.

Podobná synonyma

ochrana (gumová)

Ochrana gumová je ochrana materiálu nebo povrchu jako prevence proti poškození a poškrábání.

útulek (dětský)

Útulek (dětský) je zařízení, které poskytuje péči, ochranu a bezpečné prostředí pro děti, které nemají dostatečnou podporu nebo ochranu domova.

ukrýt se

Skrýt se: udělat se neviditelným, uniknout před nebezpečím, schovat se před něčím.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

ukrýt (lásku)

Ukrýt lásku znamená skrýt pocity, které máme k druhé osobě, aby nás nevystavovaly riziku zranění.

ukrýt <co>

Ukrýt: skrýt či zamaskovat před ostatními; chránit před pohledem nebo znalostí.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

ochrana (tepelná)

Ochrana tepelná je technika, která umožňuje omezit nebo eliminovat škody způsobené teplo, například zahříváním, které může být způsobeno nadměrným vystavením teplu.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.