Facebook

Archaistický - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu archaistický.

Význam: Archaistický znamená starobylé, zastaralé nebo zastaralé; náležející k minulosti.

starobylý

Starobylý je pojem označující něco starého, pocházejícího z dávné minulosti.

starožitný

Starožitný označuje předměty, které jsou staré, většinou historicky významné a cenné.

zastaralý

Zastaralý se vztahuje na věci, které jsou zastaralé nebo zastaralé, což znamená, že jsou neaktuální nebo zaostalé.

přežilý

Přežilý je osoba nebo věc, která přežila nebo překonala něco (např. katastrofu, útok, boj).

Podobná synonyma

předmět (starožitný)

Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.