Facebook

Připravovat se (na řemeslo) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu připravovat se (na řemeslo).

Význam: Příprava na řemeslo zahrnuje studium, trénink a cvičení, aby se dosáhlo potřebných dovedností a schopností.

cvičit se

Cvičení je fyzická aktivita, která může být prováděna jako sport, cvičební program nebo jinou formou pohybu. Může také pomoci zlepšit fyzickou kondici a celkové zdraví.

školit se

Školit se znamená učit se novým dovednostem a získávat nové znalosti.

studovat

Studovat znamená věnovat se systematickému a intenzivnímu učení a získávání znalostí.

vzdělávat se

Vzdělávání se znamená získávat poznatky, dovednosti a schopnosti, aby člověk mohl dosáhnout osobního růstu a úspěchu.

memorovat <co>

Zapamatovat si, vybavit si.

zupat

Zupat znamená kousat, žvýkat, olizovat, stahovat nebo trhat sousta.

šprtat se

Snažit se studovat a být dobře informován; být zvídavý a chápat podstatu věcí.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

cvičit

Cvičení je druh fyzického nebo duševního tréninku, který je cílený na zlepšení fyzické síly, vytrvalosti nebo obratnosti a na rozvoj určitých dovedností.

šprtat

Šprtat je český slangový výraz pro věnování intenzivní pozornosti studiu či úkolu.

zupat se

Zupat se znamená jíst potravu bez použití příborů, ručně, prsty.

školit

Školit znamená vést, vyučovat nebo trénovat někoho, aby se naučil nové dovednosti nebo informace.

memorovat

Pamatovat si, učit se nazpaměť.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

studovat <co>

Studovat znamená systematicky se vzdělávat a získávat informace ohledně určitého tématu.

vzdělávat

Vzdělávat znamená poskytovat vědomosti, dovednosti a schopnosti pro dosažení určitého stupně vzdělání.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

školit se (na univerzitě)

Učit se v akademickém prostředí; studovat, získat znalosti a dovednosti z oblasti daného předmětu.

cvičit (operu)

Cvičit operu znamená zpívat operní písně s hudebním doprovodem pro trénink hlasu, intonace a interpretace.

vzdělávat <koho>

Vzdělávat znamená poskytovat vzdělávací materiály, pomáhat druhým rozvíjet jejich schopnosti a znalosti.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.