Facebook

šprtat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu šprtat.

Význam: Šprtat je český slangový výraz pro věnování intenzivní pozornosti studiu či úkolu.

učit se (zpaměti)

Učit se znamená získávat znalosti a dovednosti z různých zdrojů a jejich dlouhodobé zapamatovávání.

opakovat

Opakovat znamená činit něco znovu nebo vícekrát.

biflovat

Biflovat je učit se něco nazpaměť. Znamená to opakovat něco pořád dokola, aby se to zafixovalo v paměti.

dřít

Pracovat intenzivně a s velkým nasazením, vynaložit veškerou energii a úsilí.

šrotit

Rozdělení nebo zničení starých nebo nepotřebných věcí, například strojů, aut nebo elektroniky.

drtit

Drtit znamená štěpat nebo mlátit materiál na prach nebo jemnou mouku.

Podobná synonyma

dřít se

Dřít se znamená usilovně pracovat, snažit se dosáhnout něčeho úsilím a vytrvalostí.

opakovat (mechanicky)

Opakovat je mechanicky opakovat nebo zopakovat činnost, slovo nebo informaci.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

opakovat se (melodie)

Opakovat se znamená opakovat nějakou melodii, popř. jiný zvukový útvar, nebo slova/text.

zpaměti

Význam slova 'paměť' je schopnost uchovávat, ukládat a reprodukovat informace a vzpomínky.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

učit se

Učit se znamená získávat nové znalosti a dovednosti, aby člověk mohl porozumět a uplatnit své schopnosti ve vědomostech a v životě.

učit <koho>

Učit se rozumí jako poskytnout někomu informace, znalosti nebo dovednosti tím, že se s ním tráví společný čas.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

učit se <co> nazpaměť

Učit se nazpaměť znamená naučit se postup, informace, vědomosti nebo dovednosti natolik dobře, aby byly k dispozici okamžitě po jejich požadování.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

učit

Učit se vztahuje k získávání znalostí a dovedností. Jde o proces získávání poznatků a jeho aplikace do praxe.

opakovat (fráze)

Opakovat znamená zopakovat stejnou činnost nebo myšlenku.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

opakovat (rozhovor)

Opakovat znamená opakovat informace, myšlenky nebo činy; zopakovat později nebo často.