Facebook

Zpravidla - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zpravidla.

Význam: Zpravidla znamená obvykle, běžně nebo obecně.

nejvýše

Nejvýše je synonymum pro nejvyšší, nejmocnější nebo nejdůležitější.

maximálně

Maximálně = nejvíce, nejvyšší možná úroveň, nejvyšší možné množství.

minimálně

Minimálně znamená nejméně, nejnižší možný počet, nejmenší množství či úroveň.

většinou

Většinou se používá jako synonymum pro pojem "obvykle" a znamená větší část, většina nebo většinový názor.

ponejvíc

Ponejvíc znamená "ve zkratce" nebo "stručně řečeno", což se často používá, aby se shrnuly dlouhé vysvětlení.

obyčejně

Obyčejně znamená obyčejný, běžný nebo standardní. Neznamená nic mimořádného ani výjimečného.

obvykle

Obvykle se používá k označení něčeho, co je normální nebo běžné; je to synonymum pro běžné, časté, typické nebo standardní.

pravidelně

Pravidelně = stálost, regularita, systematičnost; opakování, periodicita, cyklickost.

často

Často se vztahuje k častému opakování, periodicitě nebo frekvenci nějaké akce. Označuje něco, co se děje často nebo velmi často.

Podobná synonyma

nejvýše možný

Nejvýše možný: maximální, nejvyšší, největší, nejintenzivnější, nejmohutnější.