Facebook

Nejvýše - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu nejvýše.

Význam: Nejvýše je synonymum pro nejvyšší, nejmocnější nebo nejdůležitější.

maximálně

Maximálně = nejvíce, nejvyšší možná úroveň, nejvyšší možné množství.

minimálně

Minimálně znamená nejméně, nejnižší možný počet, nejmenší množství či úroveň.

většinou

Většinou se používá jako synonymum pro pojem "obvykle" a znamená větší část, většina nebo většinový názor.

zpravidla

Zpravidla znamená obvykle, běžně nebo obecně.

ponejvíc

Ponejvíc znamená "ve zkratce" nebo "stručně řečeno", což se často používá, aby se shrnuly dlouhé vysvětlení.

obyčejně

Obyčejně znamená obyčejný, běžný nebo standardní. Neznamená nic mimořádného ani výjimečného.

nanejvýš

Nejvyšší možná úroveň, maximální možný stupeň.

nanejvýše

Nejvyšší stupeň; nejvíce; nejvyšší úroveň; maximum.

největší měrou

Největší měrou znamená co nejvíce, co je možné; znamená to dát něco do nejvyšší možné míry.

leda

Leda je spojení, které se používá pro vyjádření nulového pokroku nebo nedostatku čehokoli. Znamená to "pouze" nebo "jen", obvykle odkazuje na nedostatečnost nebo nedostatek.

Podobná synonyma

největší

Největší: nejvyšší, nejsilnější, nejvíce míry, nejhlubší, nejdelší, nejvíce počtu.

tou měrou

Tou měrou: množství, stupeň, úroveň, intenzita; všeho, co se děje, se omezuje na určitou míru.

stejnou měrou

Stejnou měrou znamená všem rovným dílem, ve stejném množství nebo na stejné úrovni.

větší měrou

Větší měrou znamená významnější mírou, než je obvyklé, často intenzivněji než obvykle.